DON’T LEAVE US BEHIND LEO’

Key figures from worlds of Business, sport and arts sign letter to taoiseach on Brexit

A letter to An Taoiseach Leo Varadkar

A Thaosigh, a chara,

In December 2017 you made a commitment to Irish citizens in the north:

“To the nationalist people in Northern Ireland, I want to assure you that we have protected your interests throughout these negotiations. Your birth right as Irish citizens, and therefore as EU citizens, will be protected. There will be no hard border on our island. You will never be again left behind by an Irish Government. These rights will, of course, be available to everyone in Northern Ireland who chooses to exercise his or her right to be an Irish citizen, regardless of their political persuasion or religious beliefs.” Leo Varadkar 8th December 2o17.

 

Your commitment and assurances assurances are welcomed by all who cherish their Irish citizenship and identity in the north.

However, almost a year latter, the denial of our rights continues.

The political institutions remain in suspension as political unionism continues to deney respect for our Irish identity and and language, marriage equality, access to justice for legacy matters. As you know, these rights are now taken for granted by citizens in other parts of these islands.

The British Conservative government has rendered itself unable to effect any progress on these rights issues due to its dependence on the DUP. Brexit threatens to deppen the rights crisis and there is a real danger of serious erosion of current guarantees.

Access to free healthcare in EU countries will be denied, including if an Irish citizen from the north requires medical treatment while on holiday or visiting friends and family in the south.

The cost of studying at any university in the south will increase substantially rendering this option closed to many young Irish citizens in the north.

Irish citizens in the north will no longer be represented in the European Parliament.

After Brexit occurs, there are presently no guarantees as to the mutual recognition of qualifications. This may affect an electrician wanting to work in Dublin. Or a nurse from Dublin wanting to work in Belfast.

There is a very real potential that potential that partition could be reinforced, and our country and our people further devided. This is a source of grave concern to all of us.

We, as Irish citizens, urge you to adhere to your commitment that we would “never again be left behind by an Irish Government” and to redouble your efforts, and the efforts of government, to ensure that our rights are protected.

————————-

Chuir siad siúd sa sa tuaisceart ar mór acu a saoránacht agus a bhféiniúlacht Éireannach, chuir siad sin fáilte roimh na gealltanais a thug tú.

Bliain ina dhiaidh sin, áfach, leanann leis an diúltú cert.

Tá na hinstitiúidí polaitiúla ar fionraí fós mar a dhiúlataíonn polaiteoirí aontachtacha meas a thabhairt ar Ghaeilge agus ar ár bhféiniúlacht Éireannach: ar an chomhionannas posts; agus ar chearta maidir leis an chóras dla, is cearta iad seo nach iontach le sioránaigh in áiteanna eile sna hoileáin seo.

De dheasca go bhfuil siad ag brath ar an DUP, nil an Rialtas Coimeádach sa Bhreatain ábalta aon dul chun a thabhairt i bhfeidhm i dtaobh na gceisteanna ceart seo.

De bharr Brexit, tá an bhagairt ann go rachaidh an ghéarchéim ceart in olcas agus go gcreimfear dearbhuithe reatha.

Diúltófar cúram sláinte saor in aisce do shaoránaigh i dtíortha san Aontas Eorpach; cuimsíonn sé sin an saoránach Éireannach ó thuaidh dá mbeadh cóir leighis ag teastáil air/uirthi agus é/í ar saoire nó ar cuairt ag daoine muinteartha sa deisceart.

Méadóidh an costas a bhaineann me duine ag freastal ar ollscoil sa deisceart: rud a scriosfaidh sin mar rogha do chuid mhór saorábach óg sa tuaisceart.

Ní dhéanfar ionadaíocht, níos mó, sa Parliament Eurpach ar son saoránaigh Éireannacha sa tuaisceart.

Ó thaobh cáilíochtai de, níl aon ghealltanas ann faoi láthair maidir le haitheantas frithpháirteach indiaidh Brexit. Is féidir go gcuirfidh sé sin isteach ar an leictreoir ar mhaith leis/lei bheith ag i mBaile Átha Cliath: nó ar an altra atá ag iarraidh post imBeal Feirste. 

Tá fíorchontúirt ann go neartófar an chríochdheighjlt, agus go scarfar ár dtír agus ár muintir níos arís. Is cúis mhór imní í sin ar fad.

Mar shaoránaigh Éireannacha, iarraimid ort cloí leis an choimitmint a thug tú Bach bhfágfaidh rialtas d’Eirnn ina dhiaidh muid “choiche Arís”. Iarraimid ORT do chuid iarrachtaí do rialtais a ghéarú lena a chinntiú go ndéanfar ár gcearta a chosaint.

Is Sinne

With many thanks to: The Irish News for the original story

Author: seachranaidhe1

About Me I studied for six months training and became certified in Exam 070-271 in May 2010 and shortly after that became certifed in Exam 070-272. I scored highly in both Exams and hope to upgrade my path to M.C.S.A. ( Server Administrator ) in the near future.I also hold Level 2 Qualifications in three subjects Microsoft Word, Microsoft Powerpoint and Microsoft Spreedsheets. I have also expereance with Web Design using Microsoft Front-Page.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.