[Right-up] #BabaeAko: Ang Pagsilang -ni Jean Enriquez

Human Rights Online Philippines

#BabaeAko: Ang Pagsilang
ni Jean Enriquez, Rappler.com

Ilang buwan din kaming nangarap ng mga kabataang babae sa Coalition Against Trafficking in Women-Asia Pacific (CATW-AP) na magkaroon ng kilusang katulad ng #MeToo sa Pilipinas.

Nang magsampa kami ng kaso laban kay Pangulong Rodrigo Duterte noong Abril 21, 2016, laban sa kanyang pagnonormalisa ng kultura ng panggagahasa, napakaraming survivor ng sexual abuse ang nagkuwento ng kanilang karanasan, kasama na ako at kaagapay naming survivors ng prostitusyon. Walang hashtag.

Kasama naming naghain ng reklamo sa Commission on Human Rights (CHR) kasama sina Ana Maria Nemenzo (WomanHealth), Judy Pasimio (Lilak), at Edna Aquino. Pumirma rin sina Beth Yang (PILIPINA), Josua Mata (SENTRO), at Jennifer Albano (LEARN). Malinaw sa amin ang misogyny o lalim ng poot ng Pangulo sa babae, ang kanyang kawalan ng respeto at pagkilala sa dignidad ng babae.

Mabagsik ang daluyong ng puwersa ng popular na kandidatong Duterte. Nang sabihan niya kami…

View original post 1,293 more words

Author: seachranaidhe1

About Me I studied for six months training and became certified in Exam 070-271 in May 2010 and shortly after that became certifed in Exam 070-272. I scored highly in both Exams and hope to upgrade my path to M.C.S.A. ( Server Administrator ) in the near future.I also hold Level 2 Qualifications in three subjects Microsoft Word, Microsoft Powerpoint and Microsoft Spreedsheets. I have also expereance with Web Design using Microsoft Front-Page.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.